Generalforsamling 2017

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
 4. Håndboldudvalget aflægger beretning
 5. Stævneudvalget aflægger beretning
 6. Sponsorudvalget aflægger beretning
 7. Bankoudvalget aflægger beretning
 8. Valg af forretningsudvalg:
  på valg: Kirsten Jørgensen (modtager genvalg)
  på valg:  Erik Kjær Carstensen (modtager ikke genvalg)
 9. Valg af håndboldudvalg:
  på valg: Mette Olsen (modtager ikke genvalg)
  på valg:  Jytte Kristensen (modtager ikke genvalg)
  på valg:  Søren Povlsen (modtager ikke genvalg)
 10. Valg af stævneudvalg
  Valg af to medlemmer til stævneudvalget
 11. Valg af sponsorudvalg
  på valg: Jørgen Nederby (modtager genvalg)
  på valg: Sten Sørensen (modtager genvalg)
 12. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
 13. Indkomne forslag:
  – Forslag til vedtægtsændring
  §4 Generalforsamling, der afholdes i april, indkaldes med mindst 10 dages varsel i et lokalt blad, og har følgende dagsorden:
  ÆNDRES TIL:
  §4 Generalforsamling, der afholdes i maj, indkaldes med mindst 10 dages varsel på klubbens hjemmeside og pr. mail til klubbens medlemmer, og har følgende dagsorden:
 14. Eventuelt